هیئت جوانان بنی هاشم http://banihashemi.mihanblog.com 2018-11-13T16:55:47+01:00 text/html 2018-03-04T16:55:29+01:00 banihashemi.mihanblog.com ابوالفضل فضلی عضویت در کانال هیئت جوانان بنی هاشم http://banihashemi.mihanblog.com/post/12 <div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/BtC0fz24odX-3ASjZ4gerQ" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/JoinToChannel.png" alt=""></a></div> text/html 2018-02-25T19:41:32+01:00 banihashemi.mihanblog.com ابوالفضل فضلی مراسم سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) - اول اسفند 96 http://banihashemi.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/Fatemiye96/Fatemiye9613.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/Fatemiye96/Fatemiye9601.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/Fatemiye96/Fatemiye9609.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/Fatemiye96/Fatemiye9603.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/Fatemiye96/Fatemiye9604.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/Fatemiye96/Fatemiye9605.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">فرستنده عکس ها: آقای علی سفری</font></div> text/html 2017-06-18T18:07:07+01:00 banihashemi.mihanblog.com ابوالفضل فضلی مراسم عزاداری شهادت امیرالمومنین (ع) - 96 http://banihashemi.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/Ghadr96_01.jpg" alt="شهادت حضرت علی (ع)"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/Ghadr96_02.jpg" alt="شهادت حضرت علی (ع)"></div> text/html 2017-03-04T15:19:36+01:00 banihashemi.mihanblog.com ابوالفضل فضلی عکس ایام فاطمیه در آلانق اسفند 95 (1) http://banihashemi.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/Baner.jpg" alt="ایام فاطمیه اسفند 95"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/img_01.jpg" alt="ایام فاطمیه 95"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/img_02.jpg" alt="ایام فاطمیه اسفند 95"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/img_03.jpg" alt="ایام فاطمیه اسفند 95"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/530/1589264/img_04.jpg" alt="ایام فاطمیه اسفند 95"></div> text/html 2015-04-16T18:57:03+01:00 banihashemi.mihanblog.com ابوالفضل فضلی عکس ایام فاطمیه در آلانق نوروز 94 (2) http://banihashemi.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/8462588-9856-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/8462600-1365-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/8462574-4313-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw12.asset.lenzor.com/lp/8462552-4126-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/8462529-7847-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw12.asset.lenzor.com/lp/8462498-7148-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/8462480-4334-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/8462441-4504-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div> text/html 2015-04-11T14:12:12+01:00 banihashemi.mihanblog.com ابوالفضل فضلی نوحه خوانی مداح گرامی آقای محمد ایرانی http://banihashemi.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/yJ7Sc]</div> text/html 2015-04-07T18:07:51+01:00 banihashemi.mihanblog.com ابوالفضل فضلی گزارش عملکرد هیئت جوانان بنی هاشم روستای آلانق http://banihashemi.mihanblog.com/post/4 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">الف) پیشینه هیئت<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هیئت جوانان بنی هاشم روستای آلانق همزمان با ایام فاطمیه سال 1385 هـ ش به همت جمعی از جوانان مؤمن و متدین تأسیس و بنیان نهاده شد. نحوه برگزاری هیئت نیز بصورت هفتگی و گردشی و زمان مراسم شبهای دوشنبه و پنجشنبه مقرر گردید و از همان ابتدای راه اندازی، با استقبال جمع کثیری از اهالی روستا و دوستان و آشنایان روبرو شد. هیئت جوانان بنی هاشم روستای آلانق در حال حاضر شبهای دوشنبه، دوستداران هیئت، به شوق قرائت کلام وحی و زیارت پرشور عاشورا و توسل به سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و ائمه اطهار (علیهم السلام)، از گوشه و کنار روستا، با حضور در مراسم هیئت، بر شکوه آن می افزایند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از بدو تأسیس هیئت جوانان بنی هاشم روستای آلانق تا کنون، مداحان و ذاکران زیادی با هیئت همراه شدند و برخی با حضور در جلسات هیئت، به کسوت مقدس مداحی توفیق یافتند و بعدها در هیآت دیگر به اجرای برنامه پرداختند.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ب ) فعالیتهای مذهبی</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">1) مراسم هفتگی :<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در طول سال، هر هفته شب دوشنبه و پنجشنبه، هیئت بصورت منظم و بدون وقفه دایر است. شبهای دوشنبه قرائت قرآن برگزار می گردد و شبهای پنجشنبه دعا و توسل به ائمه.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مستمعین هفتگی که شمار آنها در حدود 30 الی 80 نفر می باشد، عمدتاً نوجوان و جوان هستند.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">برنامه جاری و هفتگی هیئت، شامل یک ساعت تلاوت قرآن مجید و یک ساعت قرائت زیارت عاشورا و ذکر توسل می باشد. تلاوت قرآن به شکل مقابله است و هر نفر به تناسب توانایی خویش، از 5 الی 10 آیه را بصورت روخوانی، ترتیل و یا با قرائت می‌خواند. بطور میانگین در هر مراسم هیئت، یک جزء قرآن خوانده می‌شود. هم‌چنین مسئول هیئت در لا به لای قرائت، به ترجمه و تفسیر برخی آیات می پردازد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پس از قرائت قرآن، زیارت عاشورا و سپس توسل و سینه زنی توسط مداحان هیئت اجرا می شود و در نهایت، با سخنان کوتاه مسئول هیئت که عمدتاً تذکراتی در خصوص برنامه های هیئت و یادآوری برخی نکات اخلاقی و اجتماعی می باشد، مراسم به اتمام می رسد.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw12.asset.lenzor.com/lp/8176372-7209-l.jpg" alt="هیئت جوانان بنی هاشم آلانق"></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">2) انس با قرآن :<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هیئت جوانان بنی هاشم انس با کلام وحی را جزء اصلی ترین برنامه های خود در کنار ذکر و توسل به اهل بیت (علیهم السلام) قرار داده است.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">3) ایام فاطمیه<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عمده برنامه های هیئت برای ایام فاطمیه تخصیص دارد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در هر دو دهۀ فاطمیه، هیئت برنامه دارد. البته در دهه دوم رونق برنامه ها بیشتر است. در ایام فاطمیه نیز اعضای هیئت و میهمانان ضمن قرائت زیارت حضرت زهرا (س)، از برنامه سخنرانی و مداحی بهره مند می شوند. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چند روز مانده به آغاز دو دهۀ فاطمیه در ورودی روستا پرچم های بزرگی نصب می شود و همچنین برروی تپه مشرف به روستا بااستفاده از پوکه سفید نام حضرت زهرا (س) نوشته می شود.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در داخل روستا نیز بر روی بیشتر تیرهای برق پرچم سیاه به نشانه شروع ایام فاطمیه نصب می شود. در مناطق پر رفت و آمد بنرهایی برای اطلاع رسانی مراسمات قرار می گیرند که امسال 8 عدد بنر نصب گردید.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/8176399-4666-l.jpg" alt="هیئت جوانان بنی هاشم آلانق"></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در دو روز آخر ایام فاطمیه با برپایی ایستگاه های صلواتی در چند نقطه از روستا از عزاداران و اهالی با چای و شیر و ... پذیرایی می شود و همچنین با پختن آش نذری و پخش آن به عزاداران.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/8176465-8672-l.jpg" alt="هیئت جوانان بنی هاشم آلانق"></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با برپایی نماز جماعت مغرب و عشاء مراسم شب شهادت بی بی آغاز شده و سپس مراسم قرآن خوانی برای حضرت برگزار می شود. بعد از آن عزاداران به سخنان روحانیون گوش فراداده و مداحان نیز به نوحه خوانی می پردازند. هر دو شب به حدود 2000 نفر شام داده می شود و همچنین بین 1000 نفر از فقرا و سالمندان روستا غذای نذری پخش می گردد.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">روز شهادت نیز مراسم عزاداری خیابانی پس از صرف صبحانه در هیئت برگزار می گردد که با استقبال و همراهی بیشتر اهالی روستا همراه است.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گفتنی است در 9 سال تأسیس هیئت جوانان بنی هاشم هفت سال متوالی مراسم ایام فاطمیه در امامزاده عبدا... روستای آلانق برگزار می گردید که به دلیل سردتر شدن هوا و مشکلات رفت و آمد در فصل سرما دو سال است که مراسم در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستا برگزار می گردد.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">4) زیارت عاشواری صبح روز عاشورا<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">همه ساله روز عاشورا بعد اذان صبج و برپایی نماز جماعت صبح مراسم زیارت پرفیض عاشورا در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستای آلانق برگزار می گردد و در پایان صبحانه صرف می شود.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">5) وبلاگ هیئت جوانان بنی هاشم روستای آلانق<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وبلاگ هیئت امسال راه اندازی شده و در نظر داریم فعالیتها و اطلاع رسانی های هیئت در فضای مجازی نیز قابل پیگیری باشد.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">اعضای هیئت امناء شامل: آقایان کریم جوانبخت </span><span lang="FA">–</span><span lang="FA"> مهدی ایرانی </span><span lang="FA">–</span><span lang="FA"> احد فهیمی </span><span lang="FA">–</span><span lang="FA"> جواد نجاری </span><span lang="FA">–</span><span lang="FA"> علی شهرتی </span><span lang="FA">–</span><span lang="FA"> حسین مودت</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2015-04-01T18:40:37+01:00 banihashemi.mihanblog.com ابوالفضل فضلی اس ام اس مذهبی (1) http://banihashemi.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: center;"><div><font size="2">هک شده روی سینه ی تموم شیعیان</font></div><div><font size="2">ام المومنین فقط تویی خدیجه جان</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">زهرا مادر حسین زهرا دختر شماست</font></div><div><font size="2">ای مادربزرگ عشق قسمت کن یه کربلا</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">************************</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">امام صادق(ع) می فرمایند: هر کس به شناخت حقیقی فاطمه (س) دست یابد، بی گمان شب قدر را درک کرده است.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><span style="font-size: small;">************************</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">در مَجد وشرف یکّه و تنها هستی / در فخر تو بس، اُمّ ابیها هستی</font></div><div><font size="2">مریم که مقدس شده یک عیسی داشت / تو مادر یازده مسیحا هستی ...</font></div></div></div> text/html 2015-04-01T18:23:32+01:00 banihashemi.mihanblog.com ابوالفضل فضلی عکس ایام فاطمیه در آلانق نوروز 94 (1) http://banihashemi.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/8362036-2160-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw12.asset.lenzor.com/lp/8361843-5653-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/8176090-3536-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw12.asset.lenzor.com/lp/8176022-3725-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw12.asset.lenzor.com/lp/8175982-9220-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/8176155-5824-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/8176195-3968-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw12.asset.lenzor.com/lp/8176296-7202-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw10.asset.lenzor.com/lp/8462230-5069-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw12.asset.lenzor.com/lp/8462294-5405-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/8462360-1899-l.jpg" alt="ایام فاطمیه نوروز 94"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>